WWW počítadlo
nové počítadlo změna počítadla smazání počítadla pomoc

Barvy

Pro podrobnější informace si přečtěte stránku použití.

Barvy počítadla se určují pomocí voleb -b, -f, a -e . Ty nastavují barvu pozadí, popředí a prázdných polí. Barva popředí je barva číslic, pokud není určená, je bílá (FFFFFF). Čísla se zobrazují na pozadí, které je automaticky černé (000000). Barva prázdných polí je barva polí, kde nejsou číslice. Zde je např. kouzelná purpurová barva:

<IMG SRC="http://pocitadlo.zeal.cz/cgi-bin/wc/-c/7/-d/6/-f/A078FF/name" ALIGN=absmiddle WIDTH=90 HEIGHT=20>

Poznámka: Místo jméno name napište jméno počítadla, které jste vytvořili.

V předešlém příkladu je volba -f následována A078FF. Tato hexadecimální hodnota nastavuje barvu. Prohlídněte si tabulku barev, kde jsou ukázky nekolika barev a jejich hexa hodnot. První dva znaky určují červenou složku barvy (A0), další dvě zelenou složku (78), poslední dvě modrou složku (FF). Každá barva je od 00 (tmavá) do FF (světlá). Takže FF0000 je nejsvětlejší červená, 90FF20 je kombinace středně červené, jasně zelené a tmavě modré. Je to stejné jako určení barvy pozadí v Netscape HTML příkazem BODY.

Barva prázdných polí je automaticky světle šedá (BEBEBE) a je ve vraceném obrázku označena jako transparentní. Určením stejné barvy pro pozadí a prázdných polí se nastaví pozadí také jako transparentní, takže číslice mohou "plavat". Následující příklad nastavuje popředí na zelenou (00B000) a pozadí a prázdná pole na bílou (F4F4FF).

<IMG SRC="http://pocitadlo.zeal.cz/cgi-bin/wc/-r/-z/-d/5/-c/1/-f/00B000/-b/F4F4FF/-e/F4F4FF/name" ALIGN=absmiddle WIDTH=75 HEIGHT=20 BORDER=0>
Poznámka: Místo jméno name napište jméno počítadla, které jste vytvořili.

Nakonec jedna důležitá poznámka. Popředí se míchá do barev pozadí, takže se přesvědčete, že barva pozadí počítadla je stejaná jako barva pozadí stránky nebo co nejblíže. To je důležité i přesto, že barva prázdných polí je transparentní a barva pozadí je s ní stejná.

WEBovský počítadlo TM Edas. All rights reserved, Mapování barev TM Vosa
Pokud máte nějaký dotaz, nebo připomínku, pište na adresu Mickey M
webhosting by ZEAL, webdesign Mickey M